Условия за ползване на Лунна Папрат

Този сайт е собственост на Лунна Папрат ЕООД, София. Покупката на тази песен е сделка между клиента и Лунна Папрат като продуцент и притежател на правата върху тази песен. Цената за сваляне на песента е 2.40лв (включително 20% ДДС), като Лунна Папрат може да предложи и специални отстъпки за някои плащания. Покупката е за еднократно ползване - изпратеният Ви линк за сваляне на песента ще бъде активен в продължение на 15 минути след първоначалното му натискане. В интерес на Лунна Папрат е клиента да получи продукта дори и при техническа неизправност, като все пак се подсигурява срещу нелегално разпространение. Файлът, предоставен на клиента е само за лична употреба, без право на копиране, разпространение и използване при публични изяви! Сваленият файл е само за лично ползване. Не се разрешава копирането, по-нататъшното разпространение и пускането на песента пред публика по какъвто и да е начин! Неспазването на тази забрана е в разрез с правата на Лунна Папрат и е наказуемо според закона.

Допълнителна информация за дарението:
Армин Йан/Жан Хофман е вокалът на песента „Рибарите от Сан Хуан“ и собственик на Лунна Папрат ЕООД. Той е приятел с Полина и Красен (родителите на Криси) и се е уговорил с тях част от приходите от продажбите на песента да отиват във фонд предназначен за лечението на детето. Размерът на дарението зависи от начина на заплащане избран от клиента, защото таксите варират при различните методи. Всеки клиент бива известяван за точната сума, която ще бъде приспадната от неговата покупка към фонда на Криси. Също така на сайта има брояч, който показва количеството на събраните до момента дарения. Законът изисква даренията към фонда на Криси да са оповестени като изпратени от Лунна Папрат, а не от клиента! Все пак родителите на Криси ще могат да видят кой е помогнал за лечението на детето им.Terms and conditions of Lunna Paprat

This site is run by Lunna Paprat EOOD, seated in Sofia. The purchase of the song is a deal between the client and Lunna Paprat as producer and right owner of the song. The price for downloading the song is BGN 2.40 (including 20% DDS), whereas Lunna Paprat may offer special discounts for certain payments. The download purchased is a single download, the provided link will be closed 15 minutes after the first time of using it. Lunna Paprat wants to make sure that a technical problem will not prevent the customer from receiving his purchased item, but it is also to be excluded that with one purchase the product is distributed more than once legally. The file which has been downloaded is only for personal use, there is no copying and further distribution permitted, and it is also not allowed to play the sing to public using any method! Anything against this regulation will be a violation of copyright issued and might be prosecuted by legal authorities.

Additional information about the donation:
Armin Jan Hoffmann, the singer of the song and owner of Lunna Paprat EOOD, is friend with the parents of Krisi, named Polina and Krasen. So he established a personal agreement with them, that Lunna Paprat EOOD donates a certain amount for the medical treatment of Krisi into a pot. The amount depends basically on the payment that is selected by the client, because the charges between the methods are very different. The actual amount of donation is stated on the website in more places. First every client knows, how much the donation of Lunna Paprat EOOD will be for the method of payment that he selects, and moreover there is a live-ticker on the site which announces the money that has been achieved so far. According to tax regulations, the donation is stated as a donation from Lunna Paprat to Krisi, and not from the actual client and Krisi! But the personal data of the clients will be forwarded to the parents in order to show to them that of course the clients have made it possible that Lunna Paprat EOOD can support the medical treatment of Krisi.
върни се